İş Göremezlik Ödemelerini Görüntüleme

İş Göremezlik Ödemelerini Görüntüleme

4/A ve (B) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİNİ

E-DEVLET ŞİFRELERİ İLE ÖĞRENMELERİ HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin bankaya yatırılıp yatırılmadığı ya da MOSİP (Muhasebe) sistemine aktarılıp aktarılmadığı hususlarında sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine sık sık başvurdukları anlaşılmıştır.

Sigortalıların ödenekleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için, Kurum ünitelerine gelmelerine gerek kalmaksızın, postanelere başvurarak alacakları e-devlet şifresi ile internet ortamında www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak, ekrana gelen sayfada E-Hizmetler-Sosyal Güvenlik Kurumu- 4/A ve 4/B İş Göremezlik Ödemesi Görme linkinden ödeneklerinin MOSİP sistemine ya da T.C. Ziraat Bankası şubelerine aktarılıp aktarılmadığını görmeleri mümkün bulunmaktadır.

Analık Sigortası ve Doğum Raporu Hesaplamaları

Analık Sigortası ve Doğum Raporu Hesaplamaları
Analık Hali
1- Hastalık ve analıkta geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için kaç gün prim ödeme şartı aranmaktadır?
Geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün Kısa Vadeli Sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir.
2- Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesinde sigortalılar hangi belgeleri kuruma ibraz etmek zorundırlar ?
a ) İstirahat raporlarını b) Çalışmadığına dair yazıyı c) Sigortalının ödenek hesabına esas alınan döneme ilişkin net kazanç tutarını Kuruma ibraz etmek zorundadır.
3- Sigortalının sigortalılığı ne zaman sona erer?

4/B ve 4/C Kapsamındaki Sigortalılara İstirahat Raporu Yazılması

4/B ve 4/C Kapsamındaki Sigortalılara İstirahat Raporu Yazılması

Bilindiği üzere, E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere 03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Ancak, Kurumla anlaşmalı sağlık tesisleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için rapor düzenlenmesine imkân tanıyan e-ödenek programının işletime açılmasıyla birlikte diğer kapsamlardaki sigortalılar içinde (4/b ve 4/c) aynı program üzerinden rapor gönderilmeye çalışılmakta, söz konusu sigortalılar için programa konulan engelleyici kontrollerin hata olarak sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirildiği yönünde bilgiler gelmektedir.

Doğum borçlanması işe girişi geriye götürmez

Doğum borçlanması işe girişi geriye götürmez

Soru: “İlk defa 17.4.1991 tarihinde sigortalı oldum. Toplamda 3420 gün prim ödemem var. 1988, 1995, 1999 ve 2003 yıllarında dört doğum yaptım. Ne kadar doğum borçlanması yapabilirim, doğum borçlanması işe girişimi geriye çeker mi?” Hanife D./Şile-İstanbul
DOĞUM BORÇLANMASI PRİM GÜNÜNÜ ARTIRIR
Doğum borçlanmasının emeklilik yaşını etkilemesi, ilk defa sigortalı olunan tarihi geriye götürerek değil eksik olan prim gününü daha erken tamamlatmasıyla mümkün olur. Ancak doğum borçlanması yapabilmenin en önemli şartı da doğumdan önce mutlaka 4/a kapsamında (SSK sigortalısı) sigortalı olmak gerektiğidir. Doğum borçlanması askerlik borçlanmasına benzemez. Dolayısıyla daha önce SSK sigortalısı olmadan doğum yapmış olanlar bu doğum için borçlanma yapamaz. Tıpkı okurumuz Hanife Hanımın, ilk doğumu yaptığı tarihse sigortasının olmaması nedeniyle bu doğumu borçlanamayıp sigortalı olduktan sonraki doğumları borçlanabileceği gibi.

Bağ-Kur’dan ölüm aylığı nasıl alınır?

Bağ-Kur’dan ölüm aylığı nasıl alınır?

Erzurum’dan bir soruyor: “Bünyamin bey, babam geçen ay önce vefat etti. Ölmeden önce esnaflık yapıyordu. Babamdan bize maaş kalacak mı? Ne şartları var?”

Türkiye sosyal güvenlik sisteminde sigortalılara çeşitli hallerde emekli olabilme ve sürekli maaş alabilme imkanı getirilmiş bulunuyor.

Öncelikle; belirlenmiş olan şartları tamamlayan sigortalılar günü geldiğinde emekli olup emekli aylığı almaya başlıyor. Buna, hukuki anlamda, “yaşlılık aylığı” diyoruz.

Maaş almanın bir başka yolu, özürlü hale gelen sigortalılara daha uygun şartlarla emeklilik imkânı sağlanması. Buna da, hukuki kavram olarak, “malullük aylığı” diyoruz.

Yine ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde sigortalıya halk arasındaki deyimiyle emekli maaşı bağlayan bir başka hal ise, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu az da olsa meslekte kazanma gücünü kaybetmek. Bu şekilde maaş alanların aylığına da “sürekli iş göremezlik geliri” denilmekte.

Ölüm Aylığı Nedir?

Geçici İş Göremezlik Ödeme ve Rapor Süreleri

Geçici İş Göremezlik Ödeme ve Rapor Süreleri
İSTİRAHAT SÜRESİ ve İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ SÜRESİ

SGK’dan alınacak rapor parası türleri ve rapor parası kuralları nelerdir?

SGK’dan alınacak rapor parası türleri ve koşulları

Sigortalıların istirahat raporu alırken dikkat etmeleri gereken hususlara “İstirahat Raporlarında Püf Noktaları” başlıklı yazılarımızda dikkat çekmiştik. Akabinde, istirahat raporuyla bağlantılı ve sigortalıları yakından ilgilendiren bir başka konuya geçiş yaptık. Sigortalıların SGK’dan rapor parası alabilecekleri durumlar ve koşulları anlattık. Bir önceki yazımızda işkazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde rapor parası alabilmenin koşullarına genel olarak göz atmıştık. Nitekim demiştik ki, rapor parası hususunda en geniş koşullar işkazası ve meslek hastalığında geçerli.

ANALIK SİGORTASI
İşe girdiği gün işkazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan sigortalıya dahi başka koşul aranmaksızın rapor parası ödenebiliyor.

Çeyiz,Emzirme ve Cenaze Ödenekleri Hakkında Alo 170 !gelen Başvurular

Çeyiz,Emzirme ve Cenaze Ödenekleri Hakkında Alo 170 !gelen Başvurular
Genel Sağlık Sigortalı Sayılanlar
Çeyiz - Emzirme ve Cenaze Ödenekleri

Emzirme ödeneğini kimler alabilir ?

CEVAP
4a (SSK) kapsamında çalışanlar, 4b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar ile Haklarında analık hükümleri uygulanan 5g sigortalıları ( Türk işveren aracılı ile yurtdışına götürülen Türk işçiler) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular yararlanabilir.
Cenaze Ödeneği alabilme şartları nelerdir?

Cenaze ödeneğini kimlere ödenir?

CEVAP
İş kazası, meslek hastalığını sonucu vefat eden, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alırken vefat edenler ile adlarına 360 gün primi varken vefat etmesi halinde ödenir

2013 yılı Cenaze ödeneği kaç TL dir?

CEVAP
SSK ve Bağ-Kur’lular için 2013 yılı cenaze ödeneği 386 TL’dir.

Dul ve Yetim Aylığı Hakkında Alo 170 Web'e Gelen Soru ve Cevaplar

Dul ve Yetim Aylığı Hakkında Alo 170 Web'e Gelen Soru ve Cevaplar
Hak Sahipliği (Dul Aylığı)

Boşandığım Eşim vefat etti dul aylığı alabilir miyim?

CEVAP
Dul aylığı almanız için sigortalının vefat tarihinde resmi evli olmanız gerektiğinden boşandığınız eşinizden dolayı dul aylığı almaya hak kazanamazsınız.

Dul maaşı alıyorum çalışmam halinde maaşım kesilir mi?

CEVAP
Dul maaşınız kesilmeyecektir, ancak maaş oranında tekrar düzenleme yapılacaktır.

Dul eş, hangi oranda dul aylığı alır?

CEVAP
Çalışmaması, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almaması ve kendinden başka hak sahibi çocuk olmaması halinde dul eşe %75 oranında maaş bağlanmaktadır.

Erkeklerde dul maaşı alabilir mi?

CEVAP
Kanunda dul eş kadın veya erkek olarak ayrım yapılmadığından dul aylığı bağlanması için gerekli şartları taşınması halinde dul kalan erkeğe de dul maaşı bağlanır.

Rapor Ücreti Hakkında Alo 170'e Gelen Soru ve Cevapları

Rapor Ücreti Hakkında Alo 170'e Gelen Soru ve Cevapları
Rapor Ücreti

Hastalık rapor ücretlerinin karşılanma şartı nedir?

CEVAP
Rapor alınan tarihten itibaren geriye dönük 1 yılda 90 gün primi olması ve rapor alınan tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması.

Analık rapor ücretleri hangi şartlarla ödenmektedir?

CEVAP
Rapor alınan tarihten itibaren geriye dönük 1 yılda 90 gün primi olması ve rapor alınan tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması

Hangi sigortalıların analık rapor ücretleri karşılanır?

CEVAP
SSK kapsamında çalışan sigortalılar, 4b (Bağ-Kur) kapsamında olanlardan şirket ortakları hariç diğer Bağ-Kur’lular, Haklarında analık hükümleri uygulanan 5g sigortalıları ( Türk işveren aracılığı ile yurtdışına götürülen Türk işçiler) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular yararlanabilir.

Alo 170'e Bildirdiğim Konu Ne Kadar Sürede Cevaplandırılır

Alo 170'e Bildirdiğim Konu Ne Kadar Sürede Cevaplandırılır
ALO 170: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İletişim Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İletişim Merkezi, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikâyet, başvuru ve taleplerinizi etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla kurulmuştur.Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi 15 Kasım 2010 tarihinde hizmete girdi.
İletişim merkezimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapmakta ve çözüm üretmektedir.
İletişim merkezimize gelen tüm çağrılara uzmanlarımız doğrudan cevap vermekte ve ilk görüşmede talepler sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Çağrılara hemen cevap üretilemediği durumlarda anında kurum ve kuruluşlarımızla iletişime geçilerek en geç 72 saat içerisinde taleplere cevap verilmektedir.

Alo 170'den Nasıl Yararlanabilirim?

Alo 170'den Nasıl Yararlanabilirim?
ALO 170 hattını aradığınızda yanınızda kimliğinizin bulunması işlem hızlılığı açısından önem taşır. ALO 170’i ilk kez aramanız halinde isim, soyisim, TC kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgileriniz istenmektedir. Bu bilgilerin istenme nedeni, sonraki aramalarınızda işlemlerinizin daha hızlı yapılabilmesidir.
ALO 170 hattını aramanız halinde, adınıza bir başvuru oluşturulmakta ve başvuru takip numarası verilmektedir. 3 iş günü sonra tekrar arayarak başvurunuzla ilgili bilgi alabilirsiniz.
Başvuru takip numaranızı kimseyle paylaşmayınız.
ÇSGB, SGK ve İŞKUR mevzuatlarıyla ilgili her türlü bilgiyi ALO 170’i arayarak öğrenebilirsiniz.

Alo 170 Web Chat Nedir?

Alo 170 Web Chat Nedir?
ALO 170 Hattı WEB CHAT Uygulamamız Hizmete Girmiştir.
Web Chat (Canlı Yardım) ile hizmet kanallarımıza bir yenisini daha ekledik. Vatandaşlarımız 09.00-24.00 saatleri arasında ÇSGB, SGK ve İŞKUR konularını kapsayan her türlü soru, sorun, eleştiri, öneri, ihbar, şikayet, talep ve başvuruları ile ilgili Canlı Yardım’dan yardım alabilirler.

ALO 170 İLETİŞİM KANALLARI

ALO 170 İLETİŞİM KANALLARIMIZ
ALO 170'i Yurt dışından da arayabilirsiniz: Dünyanın her yerinden tek numara:+90 216 170 11 22 ALO 170 artık işitme engelli vatandaşlarımızın da hizmetinde: İşitme Engelli Vatandaşlarımız 3G teknoloji üzerinden 0850 222 7 170 numarasını arayarak ALO 170'e ulaşabilirler.

Alo 170 Hangi Konularda Hizmet Veriyor?

Alo 170 Hangi Konularda Hizmet Veriyor?
ALO 170'İN HİZMET VERDİĞİ KONULAR
1)ÇSGB Bölge Müdürlükleri Adres/İrtibat Bilgileri
2)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Merkezi
3)ÇSGB Dış Arama Talebi
4)ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği
5)ÇSGB Web Servis Kesintisi
6)ÇSGB Yabancıların Çalışma İzinleri
7)ÇSGB Yabancıların Çalışma İzni On-line Başvurusu
8)ÇSGB Yabancıların Çalışma İzni On-line Başvurusu Ekran Hatası
9)ÇSGB Yabancıların Çalışma İzinleri İhbar/Şikayet Bildirme
10)ÇSGB DİĞER
11)SGK Bağkur Askerlik Borçlanması
12)SGK Bağkur Açma/Kapama İşlemleri
13)SGK Bağkur Banka ve Ödeme Dönemi Değişikliği
14)SGK Bağkur Çeyiz-Emzirme ve Cenaze Ödenekleri
15)SGK Bağkur Doğum Borçlanması
16)SGK Bağkur Emekli Maaş Bilgileri
17)SGK Bağkur Emekli Maaş Kesintileri
18)SGK Bağkur Emekli Olunacak Sigorta Kolunun Belirlenmesi
19)SGK Bağkur Emeklilik İşlemleri
20)SGK Bağkur Engelli Emeklilik
21)SGK Bağkur Farklı Sigorta Kollarında Çalışabilme

Alo 170 Nedir?

Alo 170 Nedir?
ALO 170 EKİBİ SAHADA