Sık Rapor Almak İşten Çıkarılma Nedeni midir?

Sık Rapor Almak İşten Çıkarılma Nedeni midir?
Sık Rapor Alan İşçi İşten Çıkarılabilir

İstirahat raporunu aslında işçi almaz, doktor verir. Ancak, sık sık rahatsızlanan ve sık sık hekim tarafından rapor verilen işçiyi işveren işten ancak tazminatlarını ödeyerek işten çıkarabilir. Sık raporlu olmak iş güvencesi kapsamında işe iade davası için işçiye dava kazanma hakkını zorlaştırır…
Bir işçinin değişik bölümlerden sürekli rapor alması halinde işverenin iş yeri disiplinini bozması veya başka sebeplerden dolayı işçiyi işten atması halinde, işçinin iş akdi işveren tarafından feshedildikten sonra hangi haklarını alabilir? Ayrıca işçi rapor alması halinde işveren çıkartabilir mi? bu konu hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim. Ebru Bayraktar

SGK'ya İstirahat Raporu Bildirim Süresi 2014

SGK'ya İstirahat Raporu Bildirim Süresi 2014
Rapor Bildirim Süresi 2014,istirahat raporu bildirim süresi 2014,geçici iş göremezlik raporu bildirim süresi 2014,hastalık bildirim süresi 2014
Bilindiği gibi İstirahat raporu alan sigortalıların çalışmadıklarına dair bildirimin SGK’ya gönderilme süresi 02.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile yeniden belirlenmiş idi. Geçici iş göremezlik raporlarının elektronik ortamda sgk'ya gönderilme işi ve gönderilme şekli ise 2013/19 sayılı genelge ile değiştirilmiştir.

İşte 2013/19 sayılı genelgeye göre İstirahatlı olan sigortalıların çalışmadıklarına dair bildirim girişlerinin yapılması sırasında dikkat edilecek hususlar ve genelge

1- Çalışılmadığına dair bildirimin gönderilme süresi

Anılan Tebliğde yapılan değişiklik sonucunda,, istirahat raporu almış sigortalılara ilişkin çalışılmadığına dair bildirimin,

İstirahat Raporunu Geç Bildirme Cezası

İstirahat Raporunu Geç Bildirme Cezası
Rapor Cezası 2014,rapor bildirmeme cezası,istirahat raporunun zamanında bildirilmeme cezası,istirahat raporu geç bildirme cezası,geçici iş göremezlik raporu cezası.
İşverenler artık sigortalıların raporlarını kendilerine getirmelerini beklemeksizin e-SGK üzerinden, yetkili sağlık kurumlarınca çalışanlarına istirahat raporu verilip verilmediğini takip ederek, rapor alan sigortalıları (tebliğde belirtilen şekilde ve sürede) istirahat süresinin bitimini izleyen 5 iş günü içerisinde elektronik ortamda Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

Beş günlük süre sayılırken, iş günü olarak sayılmakta ve geçici iş göremezlik raporunda belirtilen işbaşı tarihinden itibaren cumartesi ve pazar günleri, resmi ve dini bayram tatilleri, genel tatil günleri sürenin hesabında dikkate alınmamaktadır.

İki Ayrı İş Yerinde Çalışanların Rapor Bildirimini Kim yapacak?

İki Ayrı İş Yerinde Çalışanların Rapor Bildirimini Kim yapacak?
Birden fazla iş yerinde çalışanların rapor bildirimi
Bilindiği üzere rapor bildirim işlemleri elektronik olarak e-sgk üzerinden yapılmaktar.
pekii
Birden fazla İşyerinde çalışanlar; rapor bildirimi nasıl yapılacak

Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi “Bir veya birden fazla işyerinde çalışan sigortalının istirahatlı olduğu dönemde işverenleri tarafından işyerlerinde çalışıp çalışmadığı” Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre birden fazla işyerinde çalışan sigortalıların istirahat raporu almaları halinde istirahat süresi içinde hangi işyerinde çalışmamış ise her bir işveren ayrı ayrı çalışmadı bildirimini yapmaları gerekmektedir.

SGK İstirahat Raporu Kesintisi Nedir?

SGK İstirahat Raporu Kesintisi Nedir?
SGK Rapor Kesintisi,rapor parası kesintisi,rapor ücreti kesintisi,istirahat raporu ücret kesintisi
Raporlu günlerde maaş kesintisi olur mu?
Rapor alınan gün sayısı 3 ve üzeri sayılarda, aşağıda belirtilen kriterler dahilinde Sosyal Güvenlik kurumu rapor parası ödemektedir. 1 ve 2 günlük raporlar için ise ne SGK ne de işveren tarafından ödeme yapılmamaktadır. Bunun istisnası işverenin insiyatifi ile ödeme yapmasıdır.
5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca;
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş, yani Kurumla sözleşmesi bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve SGK adına reçete yazma yetkisi bulunan hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;
• İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle alınan istirahatlarda, herhangi bir prim ödeme gün sayısı şartı olmaksızın ve istirahatlı (raporlu) olunan her gün için,

SGK Tedavi Yol Parası Nasıl Ödenir?

SGK Tedavi Yol Parası Nasıl Ödenir?
SGK Tedavi Yolluğu Parası Ödemesi, Merkezi Ödeme Sistemi aracılığıyla TCKN sorgulaması yapılarak hak sahiplerine Şubelerimizce ismen ödenmektedir. Ödeme günleri belli olmadığı için SGK tarafından ay içinde yapılan aktarmalara göre ödemeler gerçekleştirilmekteydi.
MOSİP üzerinden yapılacak ödemeler her ayın 8’i ile 14’ü arasında gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Dolayısıyla 2014 Şubat ayından itibaren SGK tarafından MOSİP üzerinden yapılacak söz konusu ödemeler, her ayın 8-14 aralığında gerçekleştirilip bu tarihlerde ödenmesi sağlanacaktır.​ Bu tarih aralığında Ziraat bankasından paranızı alabilirsiniz.
Yol Giderleri ve Gündelikler
Nereye, Nasıl Başvurulur?

SGK İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİM GİRİŞİ

SGK İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİM GİRİŞİ
İş Kazası ve Mslek Hastalığı Nedir?506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının SGK İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do
yapılmıştır. Sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası sayılması, tutulduğu hastalığın meslek hastalığı olarak
kabul edilmesi ancak durumlarının bu tanıma uyması ile mümkündür.
İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a bendine göre hizmet
akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan (işçilerin) sigortalıların iş kazası geçirmeleri
halinde işverenleri tarafından derhal, işyerinin tescilli bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK)
müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,
b) Ülkemiz ile Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin

657 Memur Emekli Maaşı Hesaplama, 657 Memur Emekli İkramiyesi Hesaplama

657 Memur Emekli Maaşı Hesaplama, 657 Memur Emekli İkramiyesi Hesaplama
657 Emekli Maaşı ve 657 Emekli İkramiyesi Hesaplama
Emekli olduysanız ve maaşınızın ne kadar olduğunu merak ediyorsanız SGK ‘nın resmi sitesinde bu sorgulama için oluşturulmuş sayfayı ziyaret etmeniz gerekmektedir.

http://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do 657 Emekli Maaşı ve 657 Emekli İkramiyesi Hesaplama

657 Emekli Maaşı hesaplama 2014,657 Emekli İkramiyesi Hesaplama 2014,657 Emekli Maaşı hesaplama 2013,657 Emekli İkramiyesi Hesaplama 2013657 Emekli Maaşı,657 Emekli İkramiyesi Hesaplama,memur emekli maaşı hesaplama,memur emekli ikramiyesi hesaplama,
Eğer kamu kuruluşlarında çalışıyorsanız aşağıdaki bağlantıda gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşınızın hesaplamasını yapınız.
Memurlar net sitesinden alınan konuyla ilgili hesaplama
Memurların en fazla merak ettikleri konulardan birisi de ne zaman emekli olacakları ile emekli olduklarında ne kadar emekli maaşı alacakları hususudur.

Yıllık İzin Hesaplanırken doğum izni çalışmış sayılırmı?

Yıllık İzin Hesaplanırken doğum izni çalışmış sayılırmı?
Okan Güray Bülbül'ün Akşam Gazetesindeki yazısı
Yıllık izin için doğum dikkate alınır, ücretsiz izinler sayılmaz
16 haftalık doğum izni yıllık izin hesabında çalışılmış gibi hesaplanır. 16 haftanın ardından işe döndükten sonra 8 ay daha çalışarak yıllık izin hakkına kavuşulur.

Yıllık ücretli izin hakkı, deneme süresi de dahil; çalışılmış yılın sonunda elde edilen bir hak. Çalışanın yıllık iznini ise kıdem belirler. Aynı işverene bağlı;

- Beş yıl çalışan işçiye on dört gün,
- Beş yıldan fazla on beş yıldan az çalışan işçiye yirmi gün,
- On beş yıl ve daha fazla çalışan işçiye yirmi altı günden az yıllık izin verilemiyor.

RAPORLU OLANLARDA DA DURUM AYNI

SGK Geçici İş Göremezlik Rapor Parasını Nasıl Takip Edersiniz?

SGK Geçici İş Göremezlik Rapor Parasını Nasıl Takip Edersiniz?
Rapor parası süresi teknolojiyle kısaldı
Sigortalılar geçici iş göremezlik raporu sürecini cep telefonlarına gelen mesajla takip ediyor, bankaya gidiyor ve paralarını alıyorlar.

SGK son yıllarda teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyor. Özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması, internet kullanımının artması ile birlikte bazı uygulamaların elektronik ortamdan yapılması gerekliliği ortaya çıktı. SGK da hizmetlerinde teknoloji kullanımını genişleterek sigortalılara bazı kolaylıklar sağladı. E – Ödenek uygulaması bu kolaylıklardan bir tanesi.

İş görememezlik ödemesi hızlandı

Sürekli İş Göremezlik Geliri Nasıl Hesaplanır?

Sürekli İş Göremezlik Geliri Nasıl Hesaplanır?
Sürekli iş göremezlik geliri hesaplama konusunda sgk genelgesinde ilgili kısım alınarak yazımızın devamında verilmiştir. Genelgeye göre
1.1.1. Sürekli iş göremezlik gelirinin hesaplanması
Gelir sigortalının;
Tam iş göremezliği halinde; Günlük kazanç x 30 x % 70 veya kısaca GK x 21,
Kısmi iş göremezliği halinde ise Günlük kazanç x 30 x % 70 x SİD (sürekli iş göremezlik derecesi) veya kısaca GK x 21 x SİD, formüllerine göre hesaplanacaktır.

Sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda % 70 olan gelir bağlama oranı % 100 olarak dikkate alınacak ve Gelir = GK x 30 x SİD formülüne göre hesaplanacaktır.

Rapor Parası Hacedilebilir mi?

Rapor Parası Hacedilebilir mi?
SGK’dan alınan ödenek, gelir ve emekli aylıkları haczedilebilir mi?

Günümüz ekonomik şartları içerisinde pek çok kişinin herhangi bir nedenle ödeme güçlüğüne düştüğü ve zaman zaman da icra takibine uğradığı bilinen bir gerçektir.

Özellikle gelir seviyesi düşük kişilerin icra takibi ile karşı karşıya kalmaları kendileri ve aileleri için bazen telafisi güç yıkıcı sonuçlar doğrabilmektedir.

Bu çerçevede, ödeme güçlüğü çeken ve icra takibi ile karşı karşıya kalan gruplar içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ödenek, gelir ve emekli aylığı alanlar önemli bir yer tutmaktadır.

Hatta, icra dairelerinden gelen haciz ve kesinti taleplerinin yoğunluğu nedeniyle SGK bünyesinde icra dairelerinin haciz taleplerinin yerine getirilmesi ve takibi için özel bir servis kurulmak zorunda kalınmıştır.

Ziraat Rapor Parası Ödeme Zamanları

Ziraat Rapor Parası Ödeme Zamanları
SGK Mosip Merkezi Ödeme
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından MOSİP (Mali Otomasyon Sistemi Projesi) üzerinden yapılmakta olan Geçici iş göremezlik, Şahıs tıbbi malzemeleri, Emzirme yardımı, Şahıs sağlık yolluğu yardımı, Çölyak metabolizma ödemeleri v.b. ödemeler Şubelerimizce, Merkezi Ödeme Sistemi aracılığıyla TCKN sorgulaması yapılarak hak sahiplerine Şubelerimizce ismen ödenmektedir. Ödeme günleri belli olmadığı için SGK tarafından ay içinde yapılan aktarmalara göre ödemeler gerçekleştirilmekteydi.

İsteğe Bağlı Sigortalı Rapor Parasın Alabilir mi?

İsteğe Bağlı Sigortalı Rapor Parasın Alabilir mi?
4/1(b) kapsamındaki isteğe bağlı sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde iş göremezlik ödeneği almaları mümkün müdür? İsteğe bağlı sigortalılar kısa vadeli sigorta primi ödemedikleri için kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sayılmazlar. Bu nedenle söz konusu sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödenmemektedir.

Borcu olan 4/b Bağ-kur sigortalıya iş göremezlik ödeneği ödenir mi?

Borcu olan 4/b Bağ-kur sigortalıya iş göremezlik ödeneği ödenir mi?
Borcu olan 4/b Bağ-kur sigortalıya rapor parası ödenir mi?
45- 4/1(b) kapsamındaki sigortalıların borcunun bulunması halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilir mi? 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde 4/1(b) kapsamındaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneği alabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borcunun ödenmiş olması şartı bulunduğundan, borcu bulunan bu sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği verilmez. Ancak, borçlu olan 4/1(b) kapsamındaki sigortalıların borcunu ödemesi ve beş yıllık zamanaşımı süresini de geçirmemesi halinde geçmişte hak ettiği geçici iş göremezlik ödeneği taraflarına ödenmektedir.