4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Kadın Hakları

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
Geçici Madde 7 – (Ek: 15/5/2008-5763/20 md.)
1)18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından
büyük kadınlardan; bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralık ve
2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden
önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı
sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde işe alınan ve
fiilen çalıştırılanlar için; 506 sayılı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78
inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta
primine ait işveren hisselerinin;
a) Birinci yıl için yüzde yüzü,
b) İkinci yıl için yüzde sekseni,
c) Üçüncü yıl için yüzde altmışı,

Evlenme ödeneği

Evlenme ödeneği
Evlenme ödeneği (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
MADDE 37- (Değişik: 17/4/2008-5754/23 md.)
Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına
evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık
tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği
alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi
olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz, bu durumda
olanlar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı
sayılır.
Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme
ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34 üncü maddeye
göre yeniden belirlenir.
Evlenme ödeneği (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği)

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar (5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
MADDE 16- (Değişik: 17/4/2008-5754/10 md.)
Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması
nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da
gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum
tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan
tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe
emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

İş kazalarında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüyüz

İş kazalarında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüyüz
Makine Mühendisleri Odası, Türkiye'nin her 100 bin çalışan başına düşen ölümlü iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer aldığını açıkladı. Oda, iş kazası sonucu ölüm sayısının ise 2008'te 865 iken 2011'de bin 700'e yükseldiğini ve iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik sayısında belirgin bir artışın söz konusu olduğunu bildirdi.

ANKARA (ANKA) - Makine Mühendisleri Odası, Türkiye'nin her 100 bin çalışan başına düşen ölümlü iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer aldığını açıkladı. Oda, iş kazası sonucu ölüm sayısının ise 2008'te 865 iken 2011'de bin 700'e yükseldiğini ve iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik sayısında belirgin bir artışın söz konusu olduğunu bildirdi.

Doğum izni ve doğum parası hakkında bilinmesi gerekenler

Doğum izni ve doğum parası hakkında bilinmesi gerekenler

Özgür ERDURSUN
26 Mayıs 2013

Halk dilinde doğum parası ya da analık parası olarak bilinir. Doğum yapan bayanlara doğumdan önce ve sonra verilen geçici iş göremezlik ödeneğidir. Doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık süre içinde verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta daha eklenerek 10 haftalık süre için verilir . Doğum parasının şartları istirahat başladığında sigortalılık niteliğinin sona ermemiş olması doğumdan önceki bir yıllık sürede 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması istirahatli sürede işyerinde çalışılmaması ve doğum olayının gerçekleşmesidir. Sosyal güvenlik sisteminde yıllardır var olan bir uygulamadır. Kadın çalışanlar belirli şartlarda, doğum yapması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçek adı geçici iş göremezlik ödeneği olan bir ödeme alırlar.

101 yaşındaki yatalak kadına %19 iş göremezlik raporu

Şaka gibi rapor!
101 yaşındaki yatalak kadına %19 iş göremezlik raporu... Sonra Oku .
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 101 yaşındaki Fehime Koşar isimli yaşlı kadına hastane heyeti iş görmezlik raporunu yüzde 19 olarak verdi. Yaşlı kadına verilen rapora oğlu Saffet Koşar itiraz etti.

Nüfus Cüzdanına göre Hicri 1333 senesinde doğan 101 yaşındaki konuşamayan, ihtiyacını karşılayamayan ve yatağa bağlı olarak hayatını devam ettiren Fehime Koşar'a verilen yüzde 19'luk iş görmezlik raporuna itiraz eden oğlu Saffet Koşar doktorların hiçbir muayene yapmadan raporu verdiğini öne sürerken verilen raporda annesinin doğum tarihi olarak 1933 yılı yazıldığını belirtti.

ÇALIŞMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞİ

ÇALIŞMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞİ
İşverenler tarafından iş göremezlik raporu alan işçilerin rapor süreleri bitiminden itibaren http://www.sgk.gov.tr internet adresinde sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar (yani içinde bulunduğu ayı izleyen ayın 23'ünde saat 23.59'a kadar) elektronik ortamda çalışmadığına dair bildirim yapması zorunludur. Kuruma gönderilmesi zorunludur.

ÇALIŞMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞİ

ÇALIŞMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞİ

RAPOR PARASI SORGULAMA

Yeni rapor parası sorgulama işlemini, Rapor parasi sorgulamayı artık şifresiz olarak sitemiz üzerinden sgk'ya Bağlanarak yapabilirsiniz. Rapor paranız işyerinizin ve rapor aldığınız hastene gerekli işlemleri yaptıktan sonra en geç 15 gün içinde ziraat bankasına yatırılmaktadır. Ama iş vereniniz yada hastanede gecikme olduğunda bu süre aylarca uzamaktadır. Rapor paranızı sorgulamak için aşağıdaki boşluklardan birini tıklayıp sorgulayınız…
Dikkat! SGK İş Göremezlik Raporunuz İşvereniniz Tarafından İnternet Ortamından SGK'ya Çalışmadığınıza Dair Bildirimi Yaptı İse Rapor Paranızı Sorgulaya Bilirsiniz

RAPOR PARASI SORGULAMA

TIKLA RAPOR PARASI SORGULA

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ

SGK Sürekli İş Göremezlik Geliri hakkında yazılmış faydalı bir yazı.Sigortalılar sürekli iş göremezlik geliri alıyor ise aşağıdaki yazıyı mutlaka okumalı.

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ SİGORTALI OLMAYA ENGEL Mİ ?

I- GİRİŞ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sigorta kolları, kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası şeklinde düzenlenmiş, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kısa vadeli sigorta kolları arasında yer almıştır.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK


A- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

Yeni Bir Siteyle Merhaba

Bugün yeni bir siteyle merhaba dedik.

Sitemizde çalışmalarımız devam ediyor. En güncel yazılarla buradayız

bizi takip etmeye devam ediniz..

İçeriği paylaş