SGK İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİM GİRİŞİ

SGK İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİM GİRİŞİ
İş Kazası ve Mslek Hastalığı Nedir?506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının SGK İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do
yapılmıştır. Sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası sayılması, tutulduğu hastalığın meslek hastalığı olarak
kabul edilmesi ancak durumlarının bu tanıma uyması ile mümkündür.
İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a bendine göre hizmet
akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan (işçilerin) sigortalıların iş kazası geçirmeleri
halinde işverenleri tarafından derhal, işyerinin tescilli bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK)
müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,
b) Ülkemiz ile Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin

657 Memur Emekli Maaşı Hesaplama, 657 Memur Emekli İkramiyesi Hesaplama

657 Memur Emekli Maaşı Hesaplama, 657 Memur Emekli İkramiyesi Hesaplama
657 Emekli Maaşı ve 657 Emekli İkramiyesi Hesaplama
Emekli olduysanız ve maaşınızın ne kadar olduğunu merak ediyorsanız SGK ‘nın resmi sitesinde bu sorgulama için oluşturulmuş sayfayı ziyaret etmeniz gerekmektedir.

http://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do 657 Emekli Maaşı ve 657 Emekli İkramiyesi Hesaplama

657 Emekli Maaşı hesaplama 2014,657 Emekli İkramiyesi Hesaplama 2014,657 Emekli Maaşı hesaplama 2013,657 Emekli İkramiyesi Hesaplama 2013657 Emekli Maaşı,657 Emekli İkramiyesi Hesaplama,memur emekli maaşı hesaplama,memur emekli ikramiyesi hesaplama,
Eğer kamu kuruluşlarında çalışıyorsanız aşağıdaki bağlantıda gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşınızın hesaplamasını yapınız.
Memurlar net sitesinden alınan konuyla ilgili hesaplama
Memurların en fazla merak ettikleri konulardan birisi de ne zaman emekli olacakları ile emekli olduklarında ne kadar emekli maaşı alacakları hususudur.

Yıllık İzin Hesaplanırken doğum izni çalışmış sayılırmı?

Yıllık İzin Hesaplanırken doğum izni çalışmış sayılırmı?
Okan Güray Bülbül'ün Akşam Gazetesindeki yazısı
Yıllık izin için doğum dikkate alınır, ücretsiz izinler sayılmaz
16 haftalık doğum izni yıllık izin hesabında çalışılmış gibi hesaplanır. 16 haftanın ardından işe döndükten sonra 8 ay daha çalışarak yıllık izin hakkına kavuşulur.

Yıllık ücretli izin hakkı, deneme süresi de dahil; çalışılmış yılın sonunda elde edilen bir hak. Çalışanın yıllık iznini ise kıdem belirler. Aynı işverene bağlı;

- Beş yıl çalışan işçiye on dört gün,
- Beş yıldan fazla on beş yıldan az çalışan işçiye yirmi gün,
- On beş yıl ve daha fazla çalışan işçiye yirmi altı günden az yıllık izin verilemiyor.

RAPORLU OLANLARDA DA DURUM AYNI

SGK Geçici İş Göremezlik Rapor Parasını Nasıl Takip Edersiniz?

SGK Geçici İş Göremezlik Rapor Parasını Nasıl Takip Edersiniz?
Rapor parası süresi teknolojiyle kısaldı
Sigortalılar geçici iş göremezlik raporu sürecini cep telefonlarına gelen mesajla takip ediyor, bankaya gidiyor ve paralarını alıyorlar.

SGK son yıllarda teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyor. Özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması, internet kullanımının artması ile birlikte bazı uygulamaların elektronik ortamdan yapılması gerekliliği ortaya çıktı. SGK da hizmetlerinde teknoloji kullanımını genişleterek sigortalılara bazı kolaylıklar sağladı. E – Ödenek uygulaması bu kolaylıklardan bir tanesi.

İş görememezlik ödemesi hızlandı

Sürekli İş Göremezlik Geliri Nasıl Hesaplanır?

Sürekli İş Göremezlik Geliri Nasıl Hesaplanır?
Sürekli iş göremezlik geliri hesaplama konusunda sgk genelgesinde ilgili kısım alınarak yazımızın devamında verilmiştir. Genelgeye göre
1.1.1. Sürekli iş göremezlik gelirinin hesaplanması
Gelir sigortalının;
Tam iş göremezliği halinde; Günlük kazanç x 30 x % 70 veya kısaca GK x 21,
Kısmi iş göremezliği halinde ise Günlük kazanç x 30 x % 70 x SİD (sürekli iş göremezlik derecesi) veya kısaca GK x 21 x SİD, formüllerine göre hesaplanacaktır.

Sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda % 70 olan gelir bağlama oranı % 100 olarak dikkate alınacak ve Gelir = GK x 30 x SİD formülüne göre hesaplanacaktır.

Rapor Parası Hacedilebilir mi?

Rapor Parası Hacedilebilir mi?
SGK’dan alınan ödenek, gelir ve emekli aylıkları haczedilebilir mi?

Günümüz ekonomik şartları içerisinde pek çok kişinin herhangi bir nedenle ödeme güçlüğüne düştüğü ve zaman zaman da icra takibine uğradığı bilinen bir gerçektir.

Özellikle gelir seviyesi düşük kişilerin icra takibi ile karşı karşıya kalmaları kendileri ve aileleri için bazen telafisi güç yıkıcı sonuçlar doğrabilmektedir.

Bu çerçevede, ödeme güçlüğü çeken ve icra takibi ile karşı karşıya kalan gruplar içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ödenek, gelir ve emekli aylığı alanlar önemli bir yer tutmaktadır.

Hatta, icra dairelerinden gelen haciz ve kesinti taleplerinin yoğunluğu nedeniyle SGK bünyesinde icra dairelerinin haciz taleplerinin yerine getirilmesi ve takibi için özel bir servis kurulmak zorunda kalınmıştır.

Ziraat Rapor Parası Ödeme Zamanları

Ziraat Rapor Parası Ödeme Zamanları
SGK Mosip Merkezi Ödeme
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından MOSİP (Mali Otomasyon Sistemi Projesi) üzerinden yapılmakta olan Geçici iş göremezlik, Şahıs tıbbi malzemeleri, Emzirme yardımı, Şahıs sağlık yolluğu yardımı, Çölyak metabolizma ödemeleri v.b. ödemeler Şubelerimizce, Merkezi Ödeme Sistemi aracılığıyla TCKN sorgulaması yapılarak hak sahiplerine Şubelerimizce ismen ödenmektedir. Ödeme günleri belli olmadığı için SGK tarafından ay içinde yapılan aktarmalara göre ödemeler gerçekleştirilmekteydi.

İsteğe Bağlı Sigortalı Rapor Parasın Alabilir mi?

İsteğe Bağlı Sigortalı Rapor Parasın Alabilir mi?
4/1(b) kapsamındaki isteğe bağlı sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde iş göremezlik ödeneği almaları mümkün müdür? İsteğe bağlı sigortalılar kısa vadeli sigorta primi ödemedikleri için kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sayılmazlar. Bu nedenle söz konusu sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödenmemektedir.

Borcu olan 4/b Bağ-kur sigortalıya iş göremezlik ödeneği ödenir mi?

Borcu olan 4/b Bağ-kur sigortalıya iş göremezlik ödeneği ödenir mi?
Borcu olan 4/b Bağ-kur sigortalıya rapor parası ödenir mi?
45- 4/1(b) kapsamındaki sigortalıların borcunun bulunması halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilir mi? 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde 4/1(b) kapsamındaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneği alabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borcunun ödenmiş olması şartı bulunduğundan, borcu bulunan bu sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği verilmez. Ancak, borçlu olan 4/1(b) kapsamındaki sigortalıların borcunu ödemesi ve beş yıllık zamanaşımı süresini de geçirmemesi halinde geçmişte hak ettiği geçici iş göremezlik ödeneği taraflarına ödenmektedir.

sgk 4/b Bağ-Kur İşlemleri

sgk 4/b Bağ-Kur İşlemleri
4/b(Mülga Bağ-kur)

1- Eşimden 4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı almanız, Emekli Sandığından yetim aylığı almanıza engel değildir.

2- Askerlik borçlanması yapmam halinde, sigortalılık başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olur mu?

Askerlikte geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızın başlangıç tarihinden önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülmektedir.

E-Ödenek (Online Geçici İş Göremezlik) UYGULAMALARINDA YAPILACAK KESİNTİ HAKKINDA DUYURU

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü / Emeklilik Yazılımları Daire Başkanlığı
İrtibat : Fatih GÜMÜŞ - Diljar KURUM E-posta :fgumus@sgk.gov.tr - dkurum@sgk.gov.tr
17.06.2014
DUYURU
E-Ödenek (Online Geçici İş Göremezlik) UYGULAMALARINDA YAPILACAK
KESİNTİ HAKKINDA DUYURU
Kurumumuz performans iyileştirme çalışmaları devam etmekte olup, gelişen
teknolojiye göre yazılımlarımız ve donanımlarımız sürekli güncellenmektedir.
Bu kapsamda yapılacak iyileştirme çalışmalarına 18 Haziran 2014 tarihinde saat
19:00’da başlanıp, saat 23:00’da sonlanacak şekilde planlama yapılmıştır.
İşlem süresince sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları (Aile ve iş yeri hekimlikleri ile
diğer tüm sağlık sunucuları) E-Ödenek Uygulamalarında (Hastane-İşveren-SGM)
hiçbir süreçte işlem GÖNDEREMEYECEKLERDİR.
KESİNTİ SÜRESİNCE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK RAPORLARI MANUEL
OLARAK DÜZENLENEBİLECEKTİR.
Bilgilerinize rica ederim.

Şifresiz İş Göremezlik Ödemesi Sorgula

Şifresiz İş Göremezlik Ödemesi Sorgula
Geçici iş göremezlik ödeneği
Bilindiğ gibi sgk geçici iş göremezlik girişlerini internet üzerinden almakta ve hak sahipleri ssk işgöremezlik ödemesi görme bağkur ve sgk iş göremezlik sorgulama ,şifresiz rapor parası sorgula

yeni başlayan bir bilgilendirme ile sms ile bilgilendirmekte . Bilgilerinizi güncelleyerek online ödemeleri öğreniniz https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/SpasSonuc

SGK sitesi üzerinden girilen iş göremezlik bilgileri ve ödeme bilgilerini şifresiz Tc ile buradan ulaşabilir iş göremezlik ödemenizi öğrenebilirsiniz

Sgk Rapor İşlemleri Duyurusu

Sgk Rapor İşlemleri Duyurusu
SGK'dan Medula,Hastane ve Rapor İşlemleri Duyurusu
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü / Genel Sağlık Sigortası Yazılımları Daire Başkanlığı
İrtibat : N.Özlem ERGÜN Şb.Md.V. E-posta :nergun4@sgk.gov.tr Telefon:(312) 4144110
Adres : Müdafaa Cad. No 24 Bakanlıklar / ANKARA
05.05.2014
DUYURU
Medula Hastane
Hasta Kabul, Fatura, Tedavi Rapor ve Diş Taahhüt Süreçlerinde
Yapılacak Değişiklikler Hakkında Duyuru
Kurumumuz Medula uygulamaları performans iyileştirme çalışmalarının devam ettiği,
bu doğrultuda; Medula Hastane hasta kabul, fatura, rapor ve taahhüt web servislerinin daha
etkili ve izlenebilir bir şekilde hizmet verebilmesi için servis üzerinde güvenlik ve performans
ile ilgili değişiklikler yapıldığı bilgisi, 14.04.2014 tarihli duyurumuzla sağlık hizmet sunucuları

İstirahat Raporu Parası Nasıl Ödenmektedir?

İstirahat Raporu Parası Nasıl Ödenmektedir?
SGK Geçici iş göremezlik ödeneği ne demektir nasıl ödenmektedir?

Kimler İstirahat Parası Alabilir?

Kimler İstirahat Parası Alabilir?
Sgk Geçici iş göremezlik ödeneği kimlere ödenmektedir?