Memur ve Öğretmenlerin Rapor Hakkı

Memur ve Öğretmenlerin Rapor Hakkı
Devlet memurlarının yıllık izin hakkı 657 sayılı Kanunun 102. maddesinde, mazeret izni ise 104. maddesinde düzenlenmiştir.

Ancak zaman zaman şahit olduğumuz bazı olaylarda, memur arkadaşların, özellikle de öğretmen arkadaşlarımızın, yıllık izinlerini hesaplarken bu izne hastalık raporları için öngörülen izinleri de ilave ettiklerine şahit olmaktayız.

Bir memurun veya öğretmenin, hasta olmamasına rağmen kişisel nüfuzunu kullanarak, doktorlardan rapor alarak mesaiye gelmemesinin etik olmadığı açıktır. Bu yola başvuruların sayısının fazla olması, yapılanın doğru olduğunu göstermez.

Kendi kişisel sorunlarını çözmek için memurluğun tanıdığı izinleri yeterli görmeyip, bazen 3 gün bazen de bir hafta süreyle rapor alan bir öğretmen öğrencilerinin haklarını, memurlar ise hizmet alan vatandaşların haklarını yemiş olur.

5 Günlük İstirahata Ne Kadar Rapor Parası Ödenir

5 Günlük İstirahata Ne Kadar Rapor Parası Ödenir
Hastalanan işçi 5 gün rapor alırsa, 3 günlük ödeneğe hak kazanır
Çalışan hastalanıp rapor alırsa, SGK’dan belirli miktar para almaya hak kazanır. SGK, 5 günlük rapor verilen sigortalıya, ilk iki gün için ödenek vermez.

Sigortalı çalışanlar hastalık halinde belirli şartları yerine getirmiş olmaları koşuluyla geçici iş göremezlik ödeneği alabilirler. Yani sigortalı kişi hastalanırsa, SGK’dan belirli miktar para almaya hak kazanır. Bu paranın adı geçici iş göremezlik ödeneğidir. Geçici iş göremezlik ödeneği yalnızca hastalık halinde değil, analık ve iş kazası durumunda alınır. Bu ödeneğin alınması için bazı şartlar aranır.

İLK İKİ GÜNE PARA YOK

Gaziantep SGK Geçici İş Göremezlik Uyarısı

Gaziantep SGK Geçici İş Göremezlik Uyarısı
SGK İL MÜDÜRÜ UZUN, ‘GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ’ KONUSUNDA UYARDI
Gaziantep Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Mehmet Uzun, ‘Geçici İş Göremezlik Ödeneği’ konusunda işverenleri uyardı.

- Gaziantep Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Mehmet Uzun, ‘Geçici İş Göremezlik Ödeneği’ konusunda işverenleri uyardı.

İşverenlerin idari para cezası ile karşı karşıya kalmamaları için uyarıda bulunan Gaziantep SGK İL Müdürü Uzun, “Sağlık hizmet sunucularınca sigortalılar için elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporları başhekim tarafından onaylandıktan sonra işveren modülün de “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri” ekranına, Kurum veri tabanında ise ‘İşveren Onaysız Ödeme İşlemleri’ menüsü altında yer alan ‘İşveren Onaysız Ödeme’ alt menüsüne kayıt edilecektir” dedi.

Mesleki hastalıkta sigortalı sürekli ‘iş göremez‘ geliri alır

Mesleki hastalıkta sigortalı sürekli ‘iş göremez‘ geliri alır
2012'de meslek hastalığı sonrası sigortalılara 2.377 gün geçici iş göremez ödeneği verildi. Ancak %10'luk güç kaybı varsa bu gelir sürekli hale gelir.

Çalışma hayatında yer alanlar pek çok risk ile karşı karşıya bulunuyor. Yaptıkları iş, çalıştıkları işyeri, kullandıkları aletler çalışanlar için hep tehlike kaynağı oluşturuyor. Yaptıkları iş dolayısıyla güvenlik görevlileri, maden işçileri, torna tezgah işçileri sürekli bu tehlikelerin içerisinde kalıyor. İş kazalarıyla birlikte çalışma hayatında yer alan bir diğer ciddi risk de meslek hastalığıdır.

SADECE FİZİKSEL DEĞİL...

İş Kazası Geçiren Sigortalının İstirahat Parası Nasıl Hesaplanır?

İş Kazası Geçiren Sigortalının İstirahat Parası Nasıl Hesaplanır?
türkiye yazarı Şerif Akçan'ın yazısı

İş kazası geçiren işçiye bağlanacak gelir nasıl hesaplanır

Şerif Akçan

İsminin Yılmaz olduğunu belirten okurumuz, bir yakınının 25 Ağustos 2002 tarihinde iş kazası geçirdiğini, her iki gözünü kaybettiğini, tedavi süresinin bittiğini ve iş kazasından maaş bağlanması süreci içinde olduklarını belirterek bağlanacak gelir miktarı hakkında bilgi istemiş ve e-posta ekine SSK hizmet cetvelini eklemiştir.

İsminin Yılmaz olduğunu belirten okurumuz, bir yakınının 25 Ağustos 2002 tarihinde iş kazası geçirdiğini, her iki gözünü kaybettiğini, tedavi süresinin bittiğini ve iş kazasından maaş bağlanması süreci içinde olduklarını belirterek bağlanacak gelir miktarı hakkında bilgi istemiş ve e-posta ekine SSK hizmet cetvelini eklemiştir.
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI MESLEKİ RİSKLERDENDİR

İş Kazaları İçin önlem Paketi

İş Kazaları İçin önlem Paketi

İlgili bakanlıklar ve odalarla birlikte daha etkin denetimler hedefleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş kazalarına karşı önlemler paketinde “Devlet ihale sistemine iş sağlığı ve güvenliğinin dahil edilmesi; okullarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi; işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin denetlenmesi; daha çok iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yetiştirilmesi; 2015’ten itibaren iş kazası yaşanan yerlerde daha fazla, kaza olmayan işyerlerinde ise daha az sosyal güvenlik primi ödenmesi; iş kazalarında hata, kusur ve ihmali bulunanlara verilen cezaların artırılması” gibi hedefler yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, bugün öğleden sonra bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında iş kazalarının azaltılmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde hazırlanan 6 maddelik önlemler paketini açıkladı.

“YILDA 250-300 İŞ KAZASI… 6-8’İ ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR”

Soma'da İş Kazasında Yaralanan Madencinin Hukuk Zaferi

Soma'da İş Kazasında Yaralanan Madencinin Hukuk Zaferi
Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), () - MANİSA'nın Soma İlçesi'ndeki İmbat Madencilik'e ait kömür ocağındaki kazada sağ işaret parmağından yaralanıp, iş göremez hale gelince, 4 ay önce işten çıkartılan Recep Kocabıyık, başlattığı..
Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), () - MANİSA'nın Soma İlçesi'ndeki İmbat Madencilik'e ait kömür ocağındaki kazada sağ işaret parmağından yaralanıp, iş göremez hale gelince, 4 ay önce işten çıkartılan Recep Kocabıyık, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, Kocabıyık'ın işe iadesine ve çalışamadığı 4 aylık süredeki ücretinin de ödenmesine karar verdi. Kararı değerlendiren Dev Maden- Sen avukatlarından Aziz Aytaç, "Mahkeme, Kocabıyık'ı haklı ve meşru bir karar ile işine iade etti" dedi.

Evlenme ve cenaze Yardımı Konusunda Ali Tezel'in Yazısı

Evlenme ve cenaze Yardımı Konusunda Ali Tezel'in Yazısı
Sosyal güvenlik sisteminde ve çalışma mevzuatında gerek cenaze gerekse evlenme konusunda bazı yardımlar ve ödemeler vardır. Bunlar çalışanın tabi olduğu mevzuata göre farklılık arz eder.

5510 SAYILI YASADA EVLENME YARDIMI

Evlenmeleri nedeniyle gelir veya aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına, evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz, bu durumda olanlar 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.

Ücretsiz İzin Alan İşçinin sağlık yardımı hakkı var mı?

Ücretsiz İzin Alan İşçinin sağlık yardımı hakkı var mı?
Ücretsiz izin alan işçi sgk sağlık yardımı haklarından yaralanabilir mi? Konuyla ilgili star gazetesi yazarı Resul Kurt tarafından kaleme alınan yazı aşağıdaki gibidir

Bir ayı aşan ücretsiz izinde sağlıktan faydanılmamaktadır.

4/a (SSK) sigortalıları 5510 sayılı Kanunun 60/a hükmü gereğince genel sağlık sigortalısı sayılmıştır. Aynı kanunun 61. maddesine göre 4/a (SSK) sigortalılar, sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmiş sayılmaktadır.

Genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bir hak, SGK için ise bu hizmet ve hakların finansmanını sağlamak bir yükümlülüktür.

SGK E-Ödenek Rapor Parası İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar

SGK E-Ödenek Rapor Parası İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar
Star gazetesi köşe yazarı Resul Kurt'un köşesinde ele aldığı "SGK “online raporları” çıldırtıyor!" ve "SGK online raporlarda sorunlar bitmiyor" başlıklı yazılarında sgk tarafından uygulamaya konulan online geçici iş göremezlik raporu ve istirahat raporlarının e ödenek sistemine işlenişi ile rapor paralarının ödenmesinde yaşanan sorunlar değerlendirilmiştir. İşte O Güzel yazılar

SGK “online raporları” çıldırtıyor!

İşletme körlüğü, kurumların ve kişilerin eksiklerini ve hatalarını görmelerini önlüyor. Öyle ki, bir çok kişiyi canından bezdiren uygulamalar bu köşeden dile getirildiğinde sorunları çözme merciinde olanlar “münferit” klişesine sığınıp yanlışları halının altına süpürmeye bayılıyorlar.

SGK’lıların rapor parasında ne değişti?

Star Gazetesi köşe yazarı Resul Kurt'un gazete köşesinde yayınlana yazısı

SGK’lıların rapor parasında ne değişti?
Sosyal güvenlikteki amaçlardan biri de, sigortalıların sağlık giderlerinin karşılanması ve çalışamadıkları sürelerde uğrayacakları gelir kayıplarının telafi edilmesidir.

Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. SGK uygulamasında;

1- İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,

Sürekli İş Göremezlik Geliri Alanlar Çalışabilir mi?

Sürekli İş Göremezlik Geliri Alanlar Çalışabilir mi?
konuyla ilgili olarak Star gazetesi yazalı Resul Kur'un konuyla ilgili köşesinde yazdığı yazı

İş kazası maaşı alanlar çalışabilir mi

Okurumuz N.A. “Resul Bey merhaba, 2006 dan beri yüzde 68 oranında sürekli işgöremezlik geliri alan bir kişiyi işe alıp sigortalı yaptığımız takdirde aldığı maaş kesilir mi?”diye soruyor.

Okurumuzun sorusu iş kazasına uğrayıp yüzde 10’dan fazla çalışma gücü kaybı olduğundan sürekli işgöremezlik geliri (halk arasında bilinen adıyla iş kazası maaşı) bağlanması ile ilgilidir. Burada sürekli işgöremezlik geliri alan kişiyi çalıştırıp çalıştıramayacaklarıdır.

SGK uygulamasında en fazla karıştırılan konulardan biri sürekli işgöremezlik geliri bağlanması ile malullük aylığı bağlanmasıdır.

Gerek SSK döneminde uygulanan 506 sayılı yasada gerekse SGK döneminde uygulanan 5510 sayılı yasada sigorta kolları uzun vadeli sigorta kolları ve kısa vadeli sigorta kolları olarak ayrılmıştır.

İş kazası nedeniyle iş göremezliğe uğrayana verilecek ödeneklerin hesabı

İş kazası nedeniyle iş göremezliğe uğrayana verilecek ödeneklerin hesabı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik:

TBMM (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin idari para cezalarının "oransal olarak miktarında ciddi artış olduğunun görüldüğünü" kaydetti.
Bakan Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yazılı cevapta, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin idari para cezaları hususunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 26'ncı maddesinde yer alan hükümlerin uygulandığını belirterek, "Bu cezaları, OECD ülkelerinde uygulanan para cezaları ile karşılaştırmak, diğer değişkenler ülkeler arasında standart olmadığından mümkün görünmemekle birlikte 4857 sayılı İş Kanunu ile mukayese edildiğinde idari para cezalarının oransal olarak miktarında ciddi artış olduğu görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaza Evde Olursa İş Göremezlik Parası Ödenir mi?

İş Kazası Evde Olursa İş Göremezlik Parası Ödenir mi?
Ali Tezel'in Haber Türk gazetesi köşesinde yazdığı

"Kaza evde olduysa sürekli işgöremezlik geliri alınamaz

başlıklı yazısı

Çalışanlar evde veya işyerinde kaza geçirip uzuvlarını kaybedebilir. Olay işyerinde veya işle alakalı ise iş kazasıdır ve ömür boyu sürekli işgöremezlik geliri alınır. Olay evde olduysa sadece hastanede veya raporlu kalınan süreler için geçici işgöremezlik ödeneği alınabilir.

Fırın işçisiyim, işten geldim evde odun keserken parmaklarım koptu. “SGK’dan işgöremezlik alamazsın” dediler. İşyerinde değil de evde olduğu için olmuyormuş. Bu nasıl oluyor, ben sigortalı çalışıyordum, kazanın nereden ne zaman geleceğini kim bilebilir, biz sigortayı neden yaptırıyoruz? Kazayı 2.2.2014’te yaptım.

Rasim Zanbak

15 Milyon Kişi Geçici İş Göremezlik Raporu Aldı

15 Milyon Kişi Geçici İş Göremezlik Raporu Aldı
Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun iş kazalarına ilişkin soru önergesine verdiği yanıt

Bakanın kayıt dışı çalışanları hesaba katmayarak, sadece sigortalılar üzerinden yaptığı açıklamaya göre 2002-2013 yılları arasında sigortalı 1 milyon 921 bin kişi iş kazası geçirdi. Bu kazalarda 13 bin 510 kişi can verdi. 2002-2014 yılları arasında iş göremezlik raporu alan başhekim onaylı kişi sayısı ise 15 milyon 519 bin 496 kişi oldu. En fazla iş kazası ise 191 bin 247 kişi ile 2013 yılında oldu. En fazla ölümün olduğu yıl ise 1700 kişi ile 2011 yılı oldu.

GERÇEK RAKAM KAT KAT FAZLA