GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK RAPORLARININ BİLDİRİMİ 2013


GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK RAPORLARININ BİLDİRİMİ

17/04/2012 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılmış olan değişiklik sonucunda geçici iş göremezlik raporlarının bildirimi ile ilgili yeni uygulamalar getirildi.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 7. fıkrası “Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatler, örneği Kurumca belirlenen belge ile elektronik ortamda Kuruma gönderilir. Gönderilen bu belge işverence görüntülenebildiğinden, çalışılmadığına dair bildirimin Kuruma gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçer.” olarak değiştirildi.

Yapılan bu değişik sonucunda, sağlık birimleri düzenledikleri raporları Kuruma elektronik ortamda bildirecekler. Yönetmelikte, bu istirahat raporlarının işverenler tarafından görüntülenebileceği ve çalışılmadığına ilişkin bildirimin, Kuruma gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçeceği belirtilmektedir.

“İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” esaslarına göre, sigortalıların istirahat raporu almaları durumunda, bu raporlar, işverenleri tarafından istirahat bitimini izleyen beş işgünü içinde, elektronik ortamda Kuruma bildirilecektir.

-Süresi on günden kısa istirahatlerde, istirahatin bittiği günü,

-On gün ve daha çok süreli istirahatlerde onar günlük sürelerin bittiği günü ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü, (Sigortalıların onar günlük dilimler halinde rapor paralarını almak istediklerini işverenlerine bildirmemeleri halinde, rapor bitiş tarihi itibariyle beş işgünü)

izleyen beş işgünü içinde bildirim yapılması zorunludur.

Bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi halinde İdari Para Cezası söz konusudur. Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının değişik (i) bendi “… sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır” hükmü uygulanmaktadır.

Ancak, sigortalının istirahat döneminde, istirahat raporlarının Kuruma ulaşmasına rağmen, sigortalı tarafından işverene ibraz edilmemesi nedeni ile “Çalışılmadığına Dair Bildirim” elektronik ortamda işveren tarafından yapılamayacak ve sorun yaşanacaktı. Kurum bu durumu çözmek için işyerlerine beş işgünü içinde bildirim yapmaları için tebligat gönderme yolunu seçmişti.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI

Bu yeni duruma göre, işverenler sigortalılarından rapor ibrazını beklemeden elektronik ortamda işçilerine istirahat raporu verilip verilmediğini izleyecekler, rapor alan sigortalıları için istirahat süresinin bitimini izleyen beş işgünü içinde elektronik ortamda çalışılmadığına ilişkin bildirim yapacaklar.

Bilindiği gibi iş günü cumartesi, Pazar ve resmi ve genel tatiller dışındaki günlerdir.

Kurum artık işverenlere “Çalışılmadığına Dair Bildirim” için tebligat çekmeyecektir. Tebliğde belirtilen süre içinde bildirim yapılmamış ise idari para cezası uygulanacaktır.

Daha önce getirilmiş olan Kurum tarafından tebligat yapıldıktan sonra idari para cezası uygulaması kaldırılmıştır.

İDARİ PARA CEZASI BAKIMINDAN DİKKAT GEREKTİERN BİR DURUM

Yasada“… Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır” hükmü vardır.

Beş günlük süre istirahat raporunun sisteme girilmesi ile başlamış olacaktır. İşverenler bu beş günlük sürede bildirimi yapmak zorundadırlar. Aksi halde yukarıdaki madde uyarınca bildirimi hiç yapmamış kabul edilip asgari ücretin yarısı kadar bir cezaya muhatap olabilirler.

geçici iş göremezlik raporu,bildirim,2013 rapor bildirim,ssk iş göremezlik,sgk iş göremezlik,4a iş göremezlik

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.