iş göremezlik ödeme görme

İŞ GÖREMEZLİK ÖDEME ŞARTLARI


Geçici iş göremezlik,sürekli iş göremezlik,ssk iş göremezlik,Bağ-Kur İş Göremezlik
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA SİGORTALILARA GEÇİCİ
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ÖDENMESİ
Murat ÖZDAMAR*
Erden ÇAKAR**
I-GİRİŞ
Fakirliği önlemekten daha fazla amaçlara sahip olan sosyal güvenlik,
bireylere bir güvenlik duygusu sağlamak, toplumu oluşturan tüm bireyleri
tehlikelere karşı korumak ve geleceklerini garanti altına almak fonksiyonunu da üstlenir (Alper ve Tatlıoğlu, 1994, 18). Bu bağlamda sosyal gü-
venlik, sosyal bir riskin varlığı nedeniyle çalışamayan veya çalışma gücünü
kısmen kaybettiği için gelir kaybına uğrayan bireyin asgari geçimini temin
edebilecek geliri sağlar. Bu şekilde gelir garantisinde olan bireyler muhtaçlık durumuna düşmez veya bu durumdan kısa bir süre içinde kurtulma
imkânına kavuşur (Arıcı, 1999, 26).

İŞ GÖREMEZLİK SORGULAMA

İŞ GÖREMEZLİK SORGULAMA

İş göremezlik ödemesi sorgulama,4a iş göremezlik sorgulama,4b iş göremezlik sorgulama,bağ-kur iş göremezlik sorgulama,4b iş göremezlik sorgulama, bağkur ve sgk iş göremezlik sorgulama, yeni başlayan bir bilgilendirme ile sgk sizi sms ile bilgilendirecek . Bilgilerinizi güncelleyerek online ödemeleri öğreniniz.

İŞ GÖREMEZLİK SORGULAMA

TIKLA İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ SORGULA

Ayrıca SGK sitesi üzerinden şifresiz Tc ile buradan görünüz
turkiye.gov.tr’den Alltatki linklerde sizden şifre istenecektir. e-devlet şifresi ile giriş yapmak zorundasınız.
SSK 4 A İşgöremezlik Ödeme sorgulama
BAĞKUR 4 B İşgöremezlik Ödeme sorgulama